ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಫಾರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ (कौशल केन्द्रों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री)ಫಾಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ (फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें) : ಫಾಂಟ್ ಫೈಲ್ (फ़ॉन्ट फ़ाइल)
1.   ಫ್ಲಿಪ್ ಚಾರ್ಟ್ (फ्लिप चार्ट) PDF PPTX
2.   ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು (बहु विकल्प प्रश्न वर्कबुक) PDF DOCX
3.   ಪ್ರಸ್ತುತಿ (प्रस्तुति) PDF PPTX
4.   ವರ್ಕ್ಬುಕ್ (कार्यपुस्तिका) PDF PPTX

राष्ट्रीय टोल फ्री:-

1800 11 0001 1800 180 1111